HAKKIMIZDA

Günümüz kentlerinde yaşanan hızlı nüfus artışı ve yeni yaşam koşulları plancı ve yerel yöneticilere karmaşık sorumluluklar getirmektedir. Bu sorumlulukları üstlenecek genç nesillerin eğitimini sağlamak üzere üniversitelerde her yıl yeni “Kent ve Bölge Planlaması Bölümleri” açılmaktadır. Sayıları hızla artan bu yüksek öğretim kurumlarına paralel olarak mesleki yayınların da artması gerekirken, bu konuda hissedilir bir eksiklik süregelmiştir.

Ülkemizde genelde iki çeşit mesleki yayın faaliyetinden söz edilebilir; birincisi yüksek eğitim kurumları veya meslek odaları tarafından düzenlenen seminer, sempozyum gibi akademik ve mesleki toplantılarda sunulan bildirilerin kitap haline getirilmesi, ikincisi de üniversitelerde yapılan yüksek lisans, doktora tezleri ve diğer bilimsel araştırmaların yayınlanmasıdır. Bu yayınlar gereksinimi bir ölçüde karşılasa da, eğitime dolaysız katkı sağlayacak, öğretim proğramlarının içeriğine uyumlu yardımcı kitaplar bulunmamakta veya yetersiz kalmaktadır.

Mayıs 2010 tarihinde Prof.Dr. Tülay Kılınçaslan ve Prof.Dr. İsmet Kılınçaslan tarafından kurulan NİNOVA Yayınevi’nin ilk amacı üniversite öğrencileri ve mesleki uygulayıcıların gereksinim duyduğu kaynak kitapların üretilmesidir. Öncelik kent ve bölge planlaması alanı olmakla birlikte mimarlık, peyzaj mimarlığı ve genel tasarım konularında da yayınlar hedeflenmektedir.NİNOVA® Yayıncılık Ltd.
Yayıncı Sertifika no. : 18827
İst.Ticaret Odası Sicil no. : 736877.
Vergi Dairesi no. : Sarıyer 6310576212
Mersis no.:0631057621200014