HAKKIMIZDA

Günümüz kentlerinde yaşanan hızlı nüfus artışı ve değişen sosyo-ekonomik ortam kentlilere zor yaşam koşulları ve çevresel sorunlar getirmektedir. Bu sorunlar zaman zaman krizli dönemler de yaratmaktadır. İster bölgesel, ister yerel kaynaklı olsun kentsel sorunların karmaşıklığını çözme ve yönetme yükümlülüğü, iyi eğitilmiş kent plancıları ve yerel yöneticilere kalmaktadır.

Türkiye’de her geçen yıl yoğunlaşan kentleşme sorunlarına çözüm üretecek plancıların eğitimi için üniversitelerde her yıl yeni “Kent ve Bölge Planlaması Bölümleri” açılmaktadır. Sayıları hızla artan eğitim kurumlarına paralel olarak mesleki yayınların da artması gerekirken, bu konuda hissedilir bir eksiklik süregelmiştir. Ülkemizde bu alanın genelinde iki çeşit mesleki yayından söz edilebilir; birincisi, meslek odaları veya eğitim kurumları tarafından düzenlenen seminer, sempozyum gibi toplantılarda sunulan bildirilerin kitap haline getirilmesi, ikincisi de üniversitelerde hazırlanan yüksek lisans, doktora tezleri ve diğer bilimsel araştırmaların yayınlanmasıdır. Bu yayınlar gereksinimi bir oranda karşılasa da, planlama eğitimine dolaysız katkı sağlayacak, öğretim programlarının içeriğine uyumlu yardımcı kitaplar bulunmamakta veya sayıları yetersiz kalmaktadır.

Mayıs 2010 tarihinde Prof. Dr. Tülay Kılınçaslan ve Prof. Dr. İsmet Kılınçaslan tarafından kurulan NİNOVA Yayınevi’nin amacı üniversite lisans öğrencileri ve mesleki uygulayıcıların gereksinim duyduğu pratik ve güncel bilgileri içeren, ders kitabı veya kaynak kitap olabilecek yayınların üretilmesidir. Öncelik kent ve bölge planlaması alanı olmakla birlikte mimarlık, peyzaj mimarlığı ve genel tasarım konularında da yayınlar hedeflenmektedir.NİNOVA® Yayıncılık Ltd.
Yayıncı Sertifika no. : 42572
İst.Ticaret Odası Sicil no.     : 736877
Vergi Dairesi : Sarıyer, İSTANBUL
Vergi no. : 6310576212
Mersis no. : 0631057621200014İLETİŞİM : NİNOVA Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel. : 0 (212) 223 3691
Web. : www.ninovayayin.com
E-Posta : info@ninovayayin.com
Adres. : Tarabya Sitesi Blok: 15/2 Tarabya Mah. / Sarıyer(34457), İstanbulGenel Dağıtım : YEM Kitabevi / www.yemkitabevi.com / 0212 2667255